Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3632
Title: Загальні основи організації бухгалтерського обліку. Опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування
Authors: Акімова, Наталія Сергіївна
Наумова, Тетяна Анатоліївна
Ковалевська, Надія Сергіївна
Коробкіна, Ірина Сергіївна
Асває, Азаден
Keywords: бухгалтерський облік
облікова документація
фінансова звітність
господарська діяльність
облікова інформація
управління
облік
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: Монограф
Citation: Загальні основи організації бухгалтерського обліку: опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування / уклад.: Н.С. Акімова, Т.А. Наумова, Н.С. Ковалевська, І.С. Коробкіна, А. Асває; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: Монограф, 2019. – 68 с.
Abstract: Дисципліна “ Загальні основи організації бухгалтерського обліку ” є основною для підготовки студентів за фаховим спрямуванням “ Облік і оподаткування ”. За його допомогою на практиці реалізується (втілюється) одна з найважливіших функцій управління: накопичення інформації про фінансово - господарську діяльність підприємства. Мета дисципліни: придбання студентами знань і формування навиків необхідних для набуття компетенції працівника облікової та контрольноаналітичної сфер діяльності; застосовування основних законодавчих актів для правильної організації бухгалтерського обліку.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3632
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
опорний основи обліку 2018.pdf2,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.