Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3653
Title: Methodological aspects of accounting for operations of a joint venture agreement
Other Titles: Методологічні аспекти обліку операцій за договором про спільну діяльність
Authors: Крутова, Анжеліка Сергіївна
Krutova, Angelica
Keywords: спільна діяльність
договір про спільну діяльність
облік операцій спільної діяльності
вклади учасників у спільну діяльність
розподіл фінансових результатів спільної діяльності
joint activity
agreement of joint activity
account of joint operations
contribution of the participants to joint activity
distribution of financial results of joint activity
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Крутова А.С. Методологічні аспекти обліку операцій за договором про спільну діяльність / А.С. Крутова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. М.В. Чорна. – Харків: ХДУХТ, 2018. – Вип. 2 (28). – С. 31-40. – Англ.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;Вип. 2(28)
Abstract: The legal field of joint activity conducting in Ukraine are studied, advantages and disadvantages of joint activity are revealed. The definition of joint activity is given taking into account the needs of accounting and reporting on joint activity operations. The conceptual model of accounting of joint activity transactions is developed regarding the influence on it of such factors as legal regulation, types of participants’ contribution in joint activity and organizational-legal form of joint formation. Визначено, що об’єктивною практикою сучасної глобалізованої та трансформаційної економіки є ведення спільної діяльності зі створенням або без створення юридичної особи, що пов’язано з недостатністю фінансових чи інших матеріальних ресурсів у суб’єктів підприємництва, можливістю налагодження обміну кращими виробничими чи управлінськими практиками, залучення іноземних партнерів. Метою статті є дослідження та вдосконалення методологічних аспектів обліку операцій за договором спільної діяльності для задоволення інформаційних потреб її учасників. Визначено, що переваги від ведення спільної діяльності полягають у спрямуванні існуючих ресурсів на досягнення спільної мети, збільшення фінансової незалежності та дієспроможності завдяки об’єднанню ресурсів кількох партнерів, гнучкості договорів щодо управління спільною діяльністю. Проте виникають певні методологічні складнощі, пов’язані з відображенням у бухгалтерському обліку операцій спільної діяльності. Під спільною діяльністю запропоновано розуміти будь-яку комерційну чи некомерційну діяльність, що здійснюється на підставі угоди, метою якої є отримання підприємствамиучасниками фінансових результатів або інших вигід у вигляді соціальнорепутаційного, екологічного або іншого ефекту від об’єднання вкладів. Доведено, що оператор спільної діяльності несе відповідальність за організацію облікового процесу, роботу бухгалтерської служби, забезпечення інформаційних, технічних, інших потреб облікової системи, забезпечення необхідних умов для ведення бухгалтерського обліку, визначення відповідальних за ведення обліку спільної діяльності, відповідне внесення змін до їх посадових інструкцій, розроблення організаційних регламентів та складання графіків облікових робіт, визначення елементів облікової політики з урахуванням потреб операцій спільної діяльності, формування додаткових облікових документів та регістрів, графіків документообігу та перенесення інформації про спільну діяльність у фінансову звітність. Розроблено методологічні аспекти обліку операцій за договором спільної діяльності, які розкривають концептуальні засади організації та ведення бухгалтерського обліку з метою задоволення інформаційних потреб учасників.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3653
ISSN: 2519-2914
Appears in Collections:Вип. 28. - 2018 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
реп.3.pdf507,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.