Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3684
Title: Analysis of equipment for producing powdered food products
Other Titles: Аналіз обладнання для отримання порошкоподібних харчових продуктів
Authors: Потапов, Володимир Олексійович
Борисова, Аліна Олексіївна
Педорич, Ірина Петрівна
Potapov, Volodymyr
Borysova, Alina
Pedorych, Iryna
Keywords: переробка
продукти харчування
сушіння
вакуум
теплопідведення
тепломасообмін
processing
food products
drying
vacuum
heat transfer
heat and mass transfer
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Потапов В.О. Аналіз обладнання для отримання порошкоподібних харчових продуктів = Analysis of equipment for producing powdered food products / В.О. Потапов, А.О. Борисова, І.П. Педорич // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2018. – Вип. 2 (28). – С. 136-148. – Англ.
Series/Report no.: Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі;Вип. 2(28)
Abstract: The problem of rational selection of equipment for the production of powder products from high-moisture raw materials is considered, which is that in the process of drying liquid raw materials using various methods of heat supply, energy-intensive multi-unit installations are used, which is reasonable for large enterprises but not effective for small processing plants. Енергоефективна переробка продуктів харчування, якісні характеристики зберігання є актуальним науково-технічним завданням. Із метою подовження термінів зберігання харчової сировини, отримання продукту з новими якісними властивостями використовують зневоднення, що може здійснюватися центрифугуванням, пресуванням або концентруванням із підведенням теплової енергії – випарюванням, сушінням. На сьогодні в харчовій промисловості є актуальним отримання порошкоподібних продуктів із рідкої або високовологої сировини. Порошкоподібні продукти дозволяють істотно розширити харчові ресурси, значно поліпшити асортименти нових видів харчових виробів. У них у концентрованому вигляді збережені всі інгредієнти, що входять до складу вихідної сировини. Найбільш поширеними способами сушіння рідин, що використовуються в харчовій промисловості, є кондуктивний, конвективний, сушіння під дією енергетичних полів, сублімаційний, розпилювальне сушіння, вакуумне, комбіноване. Виділяють три послідовних періоди сушіння: переміщення вологи до поверхні продукту, випаровування вологи з поверхні та переміщення вологи у вигляді пари від поверхні продукту в повітряний потік. Поєднання декількох різновидів теплового впливу на продукт дозволяє регулювати вологість усередині продукту. У таких апаратах циклічно поєднується процес конвективного або кондуктивного нагрівання, а потім вакуумування. Завдяки цьому відбувається інтенсифікація зовнішнього та внутрішнього тепломасообміну, скорочується термін перебігу процесу та попереджується перегрівання продукту. Оптимальний режим сушіння повинен здійснюватися за мінімальних витрат тепла й енергії та полягати в максимальному збереженні хімікотехнологічних показників якості сировини, що використовується для сушіння. У процесі сушіння високовологої сировини із застосуванням різних способів подачі тепла використовуються багатокорпусні установки, що призводить до значних енергозатрат. Останнім часом наукові розвідки спрямовані на вдосконалення способів сушіння, які б забезпечували максимальну ефективність харчових і смакових переваг продукту, а також високу ефективність тепломасообмінних процесів. Одним із методів вирішення цієї проблеми є використання радіаційно-конвективного способу теплопідведення у випарювально-сушильному апараті, що дозволить суттєво знизити експлуатаційні витрати на процес й отримати високоякісний порошкоподібний продукт.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3684
ISSN: 2312-3990
Appears in Collections:Вип. 28. - 2018 (тех.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf366,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.