Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3685
Title: Development of equipment for implementation of the combined process of jerusalem artichoke peeling
Other Titles: Розробка обладнання для реалізації комбінованого способу очищення бульб топінамбура
Authors: Дмитревський, Дмитро В'ячеславович
Горєлков, Дмитро Вікторович
Лазуренко, Руслан Сергійович
Проценко, Олег Ігорович
Dmytrevskyi, Dmytro
Horielkov, Dmytro
Lazurenko, Ruslan
Procenko, Oleg
Keywords: топінамбур
апарат для комбінованого очищення
теплова обробка
механічна обробка
якість очищення
відсоток втрат сировини
Jerusalem artichoke
combined peeling machine
heat treatment
mechanical treatment
quality of peeling
percentage of loss of raw materials
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Розробка обладнання для реалізації комбінованого способу очищення бульб топінамбура = Development of equipment for implementation of the combined process of jerusalem artichoke peeling / Д.В. Дмитревський, Д.В. Горєлков, Р.С. Лазуренко та ін. // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2018. – Вип. 2 (28). – С. 148-155. – Англ.
Series/Report no.: Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі;Вип. 2(28)
Abstract: Qualitative indicators of raw materials are analyzed. The necessity of preserving the vitamin and mineral content of Jerusalem artichoke tubers during processing is proved. The analysis of the basic methods of realization of process of cleaning of vegetable raw materials is presented; their main advantages and disadvantages are analyzed. The device for the combined cleaning of Jerusalem artichoke tubers has been designed. The machine design is described in detail. Main advantages of using the developed machine are identified. Розвиток та вдосконалення процесу очищення рослинної сировини є актуальним науково-технічним завданням. Одним із найбільш перспективних напрямків інтенсифікації процесу очищення овочів є розробка комбінованих процесів їх переробки. Удосконалення процесу очищення бульб засноване на поєднанні процесу попередньої термообробки топінамбура парою та процесу подальшого механічного доочищення. Доведено необхідність створення обладнання для реалізації комбінованого процесу очищення овочів. Проведено експериментальні дослідження для вивчення впливу параметрів процесу теплової обробки на зміни в поверхневому шарі бульб. Досліджено вплив тиску пари та тривалості термообробки бульб на глибину термічної обробки поверхневого шару бульб, а також ефективність відділення шкірки. Крім того, вивчено вплив тривалості процесу механічного доочищення бульб на якість очищення. Доведено, що збільшення тиску пари та тривалості процесу термічної обробки збільшують глибину термічної обробки поверхневого шару та зменшують зусилля відділення шкірки від бульб. Визначено, що збільшення тривалості механічного доочищення збільшує відсоток очищених бульб топінамбура, але збільшує втрати сировини. Визначено, що зменшення сили відділення шкірки під час термічної обробки дає змогу зменшити тривалість механічного доочищення. Визначено, що зі збільшенням глибини термічної обробки поверхневого шару топінамбура збільшуються втрати сировини. Доведено, що бульби топінамбура, які мають більший термін зберігання, потребують збільшення тривалості процесу механічного доочищення з метою забезпечення необхідної якості очищення. Визначено раціональні параметри комбінованого процесу очищення топінамбура, що дозволяє значно інтенсифікувати та механізувати процес очищення, зменшити втрати сировини та покращити якість очищення. Проведено аналіз якісних показників сировини. Доведено необхідність збереження вітамінного та мінерального складу бульб топінамбура під час переробки. Проаналізовано основні способи очищення овочевої сировини, їх основні переваги та недоліки. Розроблено конструкцію апарата для комбінованого очищення бульб топінамбура. Подано детальний опис конструкції апарата. Наведено основні переваги використання розробленого апарата.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3685
ISSN: 2312-3990
Appears in Collections:Вип. 28. - 2018 (тех.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf470,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.