Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3785
Title: Спосіб визначення міцності та подовження натуральних ковбасних оболонок
Authors: Білецький, Едуард Володимирович
Шубіна, Лідія Юріївна
Доманова, Олена Володимирівна
Онищенко, В'ячеслав Миколайович
Янчева, Марина Олександрівна
Сальніков, Володимир Петрович
Островерх, Ірина Станіславівна
Мержоєва, Олена Володимирівна
Москальчук, Олена Федорівна
Keywords: Патент № 79781
Issue Date: 25-Apr-2013
Citation: Патент України на корисну модель № 79781, МПК (2013.01) A22C 17/14 (2006.01) A22C 13/00. Спосіб визначення міцності та подовження натуральних ковбасних оболонок / Білецький Е.В., Шубіна Л.Ю., Доманова О.В., Онищенко В.М., Янчева М.О., Сальніков В.П., Островерх І.С., Мержоєва О.В., Москальчук О.Ф.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі. - № u 2012 14073; заявл. 10.12.2012; опубл. 25.04.2013, Бюл.№ 8.
Abstract: Спосіб визначення міцності та подовження натуральних ковбасних оболонок включає розтягування до розриву дослідного зразка поступовим навантажуванням (навішуванням) вантажу, закріпленого металевими пластинами.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3785
Appears in Collections:Перелік патентів за 2013 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79781.pdf178,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.