Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3794
Title: Розробка інноваційних продуктів та сервісу. Опорний конспект лекцій
Authors: Одарченко, Андрій Миколайович
Соколова, Євгенія Борисівна
Абабова, Аліна Геннадіївна
Піддубний, Василь Вікторович
Keywords: інноваційна діяльність
товарна інноваційна політика
управління ризиками
інноваційні рішення
економічна ефективність
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Розробка інноваційних продуктів та сервісу: опорний конспект лекцій / уклад.: А.М. Одарченко, Є.Б. Соколова, А.Г. Абабова, В.В. Піддубний; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2018. – 114 с.
Abstract: Широко визначається, що інновації є центральним фактором зростання виробництва та продуктивної праці. Завдяки прогресу в технологіях та збільшенню інформаційних потоків знання розглядаються як основна рушійна сила економічного зростання та інновації. Для розробки відповідної політики підтримки інновації необхідне глибоке розуміння таких базових аспектів інноваційного процесу, як відмінність інноваційної діяльності від наукових досліджень та розробок, взаємодія між учасниками інноваційного процесу i відповідними потоками знань тощо. Розробка інноваційних продуктів та сервісів – безперервний процес. Підприємства постійно вносять зміни в продукти та процеси, збирають нові знання. Інноваційна політика підприємства формується як сукупність науково-технічної та промислової політики. Сучасні підприємства беруть за основу те, що знання в ycix формах відіграють вирішальну роль в економічному пpoгpeci, a інновації є комплексним та системним явищем.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3794
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018.2_поз.61.pdf1,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.