Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3806
Title: Спосіб виготовлення соусів емульсійного типу
Authors: Черевко, Олександр Іванович
Головко, Микола Павлович
Серік, Максим Леонідович
Головко, Тетяна Миколаївна
Бакіров, Мюшфік Панах огли
Полупан, Валентин Вадимович
Keywords: Патент № 85583
Issue Date: 25-Nov-2013
Citation: Патент України на корисну модель № 85583, МПК A23L 1/24 (2006.01). Спосіб виготовлення соусів емульсійного типу / Черевко О.І., Головко М.П., Серік М.Л., Головко Т.М., Бакіров М.П., Полупан В.В.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі. - № u 2013 06531; заявл. 27.05.2013; опубл. 25.11.2013, Бюл.№ 22.
Abstract: Спосіб виготовлення соусів емульсійного типу передбачає просіювання сухих компонентів, запарювання гірчиці водою, диспергування яєчного порошку, витримування, з ретельним перемішуванням, охолодження і додавання олії та пастеризованого, охолодженого оцтовосольового розчину. На стадії диспергування яєчного порошку додається напівфабрикат йодобілковий масою 0,5-2,5 % від маси яєчного порошку.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3806
Appears in Collections:Перелік патентів за 2013 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85583.pdf147,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.