Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/425
Title: Експертиза товарів особистого призначення. Метод.завдання для виконання лаборат. робіт студ. ден. та заочн. форм навч. рівнів "спеціаліст", "магістр" зі спец. 7.03051002,8.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі"
Authors: Головко, Микола Павлович
Пенкіна, Наталія Михайлівна
Колесник, Вікторія Валентинівна
Keywords: експертиза
митна справа
експертиза товарів
методичні вказівки
товари особистого призначення
Issue Date: 2013
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Експертиза товарів особистого призначення: метод.завд. для виконання лаборат. робіт студ. ден. та заочн. форм навч. рівнів "спеціаліст", "магістр" зі спец. 7.03051002,8.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі" / уклад.: М.П. Головко, Н.М. Пенкіна, В.В. Колесник; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2013. – 45 с.
Abstract: Методичні завдання містять перелік основних питань для вивчення під час самостійної підготовки кожної теми лабораторного заняття, список рекомендованих літературних джерел для більш детального розуміння дисципліни, однак студенти також повинні стежити за появою нових видань, змінами у діючих нормативних та законодавчих актах.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/425
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013, метод. лаб.роб..pdf387,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools