Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/426
Title: Експертиза товарів особистого призначення. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів
Authors: Пенкіна, Наталія Михайлівна
Колесник, Вікторія Валентинівна
Keywords: митна справа
товарознавство
якість товарів
експертиза товарів
Issue Date: 2013
Publisher: Харків:ХДУХТ
Citation: Експертиза товарів особистого призначення: методичні рекомендації та індивідуальні завдання для сам. роб. студ. ден. та заоч. форм навч. рівнів спец., магістр з спец. 7.030510.02, 8.030510.02 "Товарознавство та експертиза в митній справі" / уклад.: Н.М. Пенкіна, В.В. Колесник; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2013. – 65 с.
Abstract: Методичні вказівки для самостійної роботи містять рекомендації та визначають послідовність опрацювання матеріалу за кожною темою дисципліни, зміст та питання до виконання індівідуального завдання та опрацювання тем рефератів, питання для самоконтролю. Основним призначенням методичних вказівок є допомогти студентам самостійно оволодіти програмним матеріалом з курсу дисципліни.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/426
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013, метод. самост. роб..pdf418,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools