Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4301
Title: Main achievements of economic diplomacy of the Republic of Belarus
Other Titles: Основні досягнення економічної дипломатії Республіки Білорусь
Authors: Айрапетян, Роберт Арманович
Hayrapetyan, Robert Arman
Keywords: економічна дипломатія
багатостороння дипломатія
співпраця
експорт
стимулювання експорту
переговори
товарна структура
стратегічне партнерство
інтеграція
взаємовигідне співробітництво
economic diplomacy
multilateral diplomacy
cooperation
export
export stimulation
negotiations
commodity structure
strategic partnership
integration
mutually beneficial cooperation
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Айрапетян Р.А. Основні досягнення економічної дипломатії Республіки Білорусь / Р.А. Айрапетян // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. М.В. Чорна. – Харків: ХДУХТ, 2019. – Вип. 1 (29). – С. 123-133. – Англ.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;Вип. 1(29)
Abstract: Over the past two decades the Republic of Belarus has carried out largescale reforms, formed the export-oriented economy with highly competitive in the world market products on the base of economic mechanisms, instruments and economic diplomacy methods. The country carries out rather pragmatic policy of economic and social orientation, which is, firstly, favourable environment for the development of the Belarusian economics and for improving the living standards of the population. Однією з сучасних характерних рис світової економіки є те, що економічна дипломатія поступово займає домінуючі позиції, причому її головною місією є створення сприятливих умов для експорту товарів на вітчизняні ринки, захист стратегічних та економічних інтересів за кордоном, соціально-економічний розвиток країни, підвищення національної та економічної безпеки. Зростаюча залежність національних господарюючих суб’єктів від зовнішніх чинників та залучення до міжнародних економічних відносин змушують їх шукати міжнародних партнерів і створювати альянси для захисту й просування своїх інтересів у власних країнах або на міжнародній арені. Таким альянсом є Євразійський економічний союз, до складу якого входить Республіка Білорусь. У контексті єдиного регулювання економічних відносин у рамках ЄАЕС важливо виокремити економічні результати багатосторонніх переговорів, оскільки держави-члени уклали різні угоди з міжнародними економічними та фінансовими організаціями, зокрема Світовою організацією торгівлі. У разі подальшого поглиблення економічних зв’язків останні можуть перетворитися на бар’єри і в деяких випадках дискримінувати регулювання економічних відносин. Автор дослідження вивчає теоретичні та практичні прояви економічної дипломатії в країнах-членах ЄАЕС, висвітлюючи можливості, інструменти, інтенсивність та ефективність економічної дипломатії. Результати економічної дипломатії Республіки Білорусь знаходять своє відображення в здійсненні широкомасштабних реформ за останні два десятиліття, що дозволяють сформувати висококонкурентну експортно-орієнтовану економіку. Прагматична економічна та соціальна орієнтація країни забезпечує сприятливе середовище для розвитку білоруської економіки та поліпшення умов життя населення.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4301
ISSN: 2519-2914
Appears in Collections:Вип. 29. - 2019 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf532,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.