Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4302
Title: Forming metrics of indicators for the assessment of social marketing system of enterprises on the international market
Other Titles: Формування метрики показників оцінки системи соціального маркетингу підприємств на міжнародному ринку
Authors: Андросова, Тетяна Василівна
Кот, Олена Володимирівна
Козуб, Вікторія Олександрівна
Чернишова, Лариса Олексіївна
Androsova, Tatyana
Kot, Olena
Kozub, Victoria
Chernуshova, Larisa
Keywords: система
соціальний маркетинг
міжнародний ринок
метрика показників
ефект
system
social marketing
international market
metrics of indicators
effect
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Формування метрики показників оцінки системи соціального маркетингу підприємств на міжнародному ринку / Т.В. Андросова, О.В. Кот, В.О. Козуб та ін. // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. М.В. Чорна. – Харків: ХДУХТ, 2019. – Вип. 1 (29). – С. 134-147. – Англ.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;Вип. 1(29)
Abstract: The key directions created in theoretical and empirical researches of marketing effectiveness are systematized. The essence, functions, tasks and order of forming metrics of indicators for the assessment of social marketing system at the enterprises are given. The main directions of evaluating efficiency of the enterprises activity connected with the assessment of the efficiency of marketing activity at the enterprises are characterized and their shortcomings are defined. The expediency of the formulation of the indicator estimating efficiency of socialization taking into account marketing concepts, which influence the enterprise as a subject is proved. The metrics of indicators for the assessment of a social marketing system at the enterprises in the international market is created and characterized. Систематизовано ключові напрями, що сформувалися в теоретичних і емпіричних дослідженнях маркетингової результативності. Виділено проблеми розробки показників оцінки та діагностики системи соціального маркетингу, що пов’язані з розробкою показників оцінки ефективності бізнесу. З’ясовано завдання, які вирішує побудова системи показників оцінки соціального маркетингу підприємств на міжнародному ринку. Охарактеризовано етапи аналізу маркетингових витрат при виході на міжнародний ринок. Наведено сутність, функції, основні завдання та порядок формування метрики показників оцінки системи соціального маркетингу підприємств. Визначено сукупність припущень про характер досліджуваних взаємодій у маркетинговій системі. Як базові метрики системи маркетингу обрано маркетингові витрати. Визначено перелік витрат (видатків) на маркетингову діяльність, що формують її собівартість. Охарактеризовано основні напрями оцінки ефективності діяльності підприємств, що пов’язані з оцінюванням ефективності маркетингової діяльності підприємств, та визначено їх недоліки. Доведено доцільність формулювання показника, що оцінює ефективність соціалізації з урахуванням маркетингових концепцій, до впливу яких схильне підприємство – параметр стабільної повторюваності ефекту RЕ, який показує відношення маркетингових витрат до загальних виробничих витрат підприємства. Розмежовано властивості системи маркетингу, агреговані у властивості стабільної повторюваності ефекту. Сформовано та охарактеризовано метрику показників оцінки системи соціального маркетингу підприємств на міжнародному ринку.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4302
ISSN: 2519-2914
Appears in Collections:Вип. 29. - 2019 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf765,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.