Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4324
Title: Теоретико-емпірична оцінка змін структурноенергетичного стану фізично зміненої води та їх біологічних наслідків
Authors: Українець, Анатолій Іванович
Большак, Юрій Васильович
Маринін, Андрій Іванович
Святненко, Роман Сергійович
Позняковський, Сергій Володимирович
Keywords: вода
макромолекули
біополімери
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Теоретико-емпірична оцінка змін структурноенергетичного стану фізично зміненої води та їх біологічних наслідків / А.І. Українець, Ю.В. Большак, А.І. Маринін та ін. // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2019. – Вип. 1 (29). – С. 172-184.
Series/Report no.: Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі;Вип. 1(29)
Abstract: У роботі здійснено узагальнення трьох сучасних наукових позицій щодо рівня теоретико-експериментальної оцінки впливу структурно-енергетичного стану води під впливом зовнішніх безреагентних фізичних чинників на біологічні ефекти в організмах, що споживають воду, та гідробіонтів, для яких ця вода є середовищем перебування. Показано особливу роль контактної взаємодії водних об’єктів із молекулами води, що приводить до формування межового шару структурованої води з особливими властивостями. Визначено характер термодинамічних змін на міжфазній поверхні під впливом контактних структурних та енергетичних збуджень молекул води. Структурогенні властивості молекул води під час взаємодії з біополімерами клітин приводять до утворення рідинних полімерних кристалів, які формують структуру внутрішньо- та позаклітинних середовищ. Установлено зв’язок проявів біологічної активності організмів із здатністю структурованої в біотканинах води, як відкритої та чутливої до електромагнітних полів системи, до взаємодії з чинниками зовнішнього впливу, у тому числі надмалої (інформативної) інтенсивності.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4324
ISSN: 2519-2922
Appears in Collections:Вип. 29. - 2019 (тех.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf409,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.