Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4508
Title: Матеріалознавство та основи виробництва непродовольчих товарів. Пакет комплексних контрольних робіт для перевірки знань студентів денної та заочної форм навчання,ступреня вищої освіти «бакалавр», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Захаренко, Віталій Олександрович
Акмен, Вікторія Олександрівна
Полупан, Валентин Вадимович
Keywords: матеріалознавство
непродовольчі товари
виробництво
фізико-механічні властивості
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Матеріалознавство та основи виробництва непродовольчих товарів: пакет комплексних контр. робіт для перевірки знань студентів ден. та заоч. форм навчання, ступ. вищої освіти «бакалавр», спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / уклад.: В.О. Захаренко, В.О. Акмен, В.В. Полупан; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 59 с.
Abstract: Вивчення курсу дисципліни ставить метою формування у студентів системи теоретичних та практичних знань щодо структури та будови матеріалів, які використовуються для виробництва непродовольчих товарів, зв’язку між будовою та їх споживчими властивостями. Крім фізики твердого тіла, вивчення будови кристалів, властивостей металів, дисципліна включає ряд понять з хімії, електротехніки, технології пластмас, шкіри, керамічних виробів і металургії.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4508
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.1_поз.71.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools