Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4523
Title: Матеріалознавство та основи технології виробництва непродовольчих товарів. Візуальне супроводження для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Захаренко, Віталій Олександрович
Акмен, Вікторія Олександрівна
Keywords: матеріалознавство
властивості
металовироби
полімери
непродовольчі товари
методи дослідження сировини і матеріалів
кристали
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Матеріалознавство та основи технології виробництва непродовольчих товарів: візуальне супроводження для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / уклад.: В.І. Захаренко, В.О. Акмен; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 90 c.
Abstract: Візуальне супроводження лекцій з дисципліни "Матеріалознавство та основи виробництва непродовольчих товарів" для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4523
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.1_поз.77.pdf5,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools