Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4559
Title: Основи курортології та рекреації. Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 241 «Готельно – ресторанна справа» ступеня освіти «бакалавр»
Authors: Калєнік, Ксенія Володимирівна
Балацька, Наталія Юріївна
Keywords: курортологія
індустрія туризму
географії курортів
рекреація
санаторно-курортне лікування
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Основи курортології та рекреації: опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 241 «Готельно – ресторанна справа» ступеня освіти «бакалавр» / уклад.: К.В. Калєнік, Н.Ю. Балацька; Харківський держ. ун-т харчуваня та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 90 с.
Abstract: Метою дисципліни "Основи курортології" є отримання майбутніми фахівцями сфери туризму професійних знань у сфері історичного розвитку та сучасного стану санаторно-курортної справи в Україні та світі. Результатом вивчення дисципліни "Основи курортології" стають компетенції майбутніх фахівців професійно оперувати інформацією стосовно визначення основ санаторно-курортної справи в Україні та в різних країнах світу, а також використовувати її в практичній роботі щодо формування конкурентоспроможного продукту на ринку та підвищення якості обслуговування споживачів.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4559
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри готельного, ресторанного бізнесу та туризму

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.1_поз.158.pdf1,71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.