Збірники наукових праць ХДУХТ Community home page

Logo

-

У Харківському державному університеті харчування та торгівлі (ХДУХТ) щорічно видаються 2  збірники наукових праць (по 2 випуски кожен), які входять до переліку наукових фахових видань України.

 За напрямом технічних  наук 
"Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі"

  Секції:

  1. Нові технології продуктів харчування.
  2. Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв.
  3. Підвищення якості харчових продуктів.
  4. Хімічні, фізичні, математичні методи дослідження якості продуктів харчування.
  5. Товарознавство та експертиза непродовольчих товарів.

 За напрямом економічних  наук 
"Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг"

  Секції:

  1. Облік і фінанси.
  2. Економіка підприємств харчування та торгівлі.
  3. Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність.
  4. Менеджмент і маркетинг.
  5. Готельно-ресторанна справа.

Browse