Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4733
Title: Формування інформаційного забезпечення дисципліни в системі e-Front. Методичні рекомендації для самостійної роботи науково-педагогічних працівників в системі електронного навчання ХДУХТ
Authors: Кухарьонок, Ольга Костянтинівна
Коновалова, Тетяна Володимирівна
Бубенець, Ірина Георгіївна
Артеменко, Віктор Станіславович
Янчев, Володимир Володимирович
Keywords: інформаційне забезпечення
бази даних
людський капітал
інформаційно-комунікаційні технології
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Формування інформаційного забезпечення дисципліни в системі e-Front: метод. реком. для самост. роботи науково-педагогічних працівників в системі електронного навчання ХДУХТ / уклад.: О.К. Кухарьонок, Т.В. Коновалова, І.Г. Бубенець, В.С. Артеменко, В.В. Янчев; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 63 с.
Abstract: Мета роботи НПП в системі e-Front у ХДУХТ – підтримка денної та заочної форм навчання, самостійної роботи студентів електронними інформаційними ресурсами та забезпечення високої якості надання освітніх послуг.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4733
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.2_поз.141.pdf4,51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.