Прогресивні техніка та технологія харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі Community home page

-

Збірник наукових праць включено до Переліку фахових наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №747 від 13.07.2015 р.

У Міжнародному центрі періодичних видань збірнику присвоєно ISSN 2312-3990 (Print) та ISSN 2519-2922 (Online)

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 22057-11957 ПР.
Збірник видається з 2005 року.
Засновник і видавець – Харківський державний університет харчування та торгівлі
Періодичність видання – 2 рази на рік.

Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів економічних та торговельних закладів вищої освіти, а також практичних працівників сфери харчування, готельно-ресторанного бізнесу, торгівлі та харчової промисловості.

Browse