Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5061
Title: Prospects for the use of membrane technologies for the processing of dairy raw materials
Other Titles: Перспективи використання мембранних технологій переробки молочної сировини
Authors: Дейниченко, Григорій Вікторович
Гузенко, Василь Володимирович
Дмитревський, Дмитро В'ячеславович
Цвіркун, Людмила Олександрівна
Кравченко, Тамара Василівна
Deynichenko, Gregory
Guzenko, Vasiliy
Dmytrevskyi, Dmytro
Tsvirkun, Ludmila
Kravchenko, Tamara
Keywords: мембрана
процес
технологія
молоко
сировина
промисловість
membrane
process
process
technology
milk
raw material
industry
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Перспективи використання мембранних технологій переробки молочної сировини = Prospects for the use of membrane technologies for the processing of dairy raw materials / Г.В. Дейниченко, В.В. Гузенко, Д.В. Дмитревський та ін. // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2019. – Вип. 2 (30). – С. 122-133. – Англ.
Series/Report no.: Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі;Вип. 2(30)
Abstract: The article is devoted to the issue of using membrane processes in the processing of dairy raw materials in order to create resource-saving technologies and to improve technical equipment for the production of concentrates from secondary dairy products. The application of membrane technologies in the dairy industry is analyzed. The results of analytical research concerning the possibility of producing dairy products from secondary raw materials with the use of ultrafiltration at the food industry along with the production of traditional whole milk products are presented. Розглянуто питання використання мембранних процесів під час обробки молочної сировини з метою створення ресурсозбережних технологій та вдосконалення технічного оснащення виробництва концентратів із вторинної молочної продукції. Проаналізовано застосування мембранних технологій у молочній галузі харчової промисловості. Мембранні процеси дозволяють розробити нові технологічні підходи до переробки молока в цільномолочну продукцію з комплексним використанням сировини. Концентрування білкової складової в знежиреному молоці без збільшення концентрації лактози і мінеральних солей дозволяє стандартизувати в молоці вміст жиру і білка. Подано аналіз і характеристику схеми сучасних напрямів використання мембранних процесів із визначенням можливості розробки ресурсозбережних технологій для отримання нової молочної продукції підвищеної якості на підприємствах із переробки молока та молочних продуктів. Подано результати аналітичних досліджень щодо можливості виробництва молочних продуктів із вторинної сировини (тверді та м’які сири, десерти, йогурти, кисломолочні сири, сирні пасти) з використанням ультрафільтрації на підприємствах харчової промисловості поряд із виробництвом традиційної продукції з незбираного молока. Основними завданнями застосування ультрафільтрації в сироварінні є попереднє концентрування білків у молоці для виробництва традиційних видів сиру, значна зміна співвідношення між білками й іншими компонентами для створення нових видів сиру, нормалізація молока за білком для забезпечення однорідності й відтворюваності властивостей отриманого сиру, незалежно від сезону, виділення сироваткових білків із підсирної сироватки, з метою отримання білкових концентратів і лактозного розчину. Теоретичні дослідження і ґрунтовний практичний матеріал дозволяють зробити висновок, що застосування напівпроникних мембран може дати значний економічний ефект на виробництві, відкрити широкі можливості для створення принципово нових, простих, ресурсозбережних і екологічно чистих технологій.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5061
ISSN: 2519-2922
Appears in Collections:Вип. 30. - 2019 (тех.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf383,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.