Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5094
Title: Coordination of the elements of the process management mechanism with the strategic priorities of the trade enterprises
Other Titles: Узгодження елементів механізму процесного управління зі стратегічними пріоритетами підприємств торгівлі
Authors: Ольшанський, Олександр Васильович
Ков’ях, Ігор Іванович
Olshanskiy, Oleksandr
Kovyakh, Igor
Keywords: механізм
бізнес-процес
процесне управління
стратегічні пріоритети
підприємство торгівлі
mechanism
business process
process management
strategic priorities
trade enterprise
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Ольшанський О.В. Узгодження елементів механізму процесного управління зі стратегічними пріоритетами підприємств торгівлі = Coordination of the elements of the process management mechanism with the strategic priorities of the trade enterprises / О.В. Ольшанський, І.І. Ков’ях // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. М.В. Чорна. – Харків: ХДУХТ, 2019. – Вип. 2 (30). – С. 199-212. – Англ.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;Вип. 2(30)
Abstract: The article focuses on the development of a method for estimating a dynamic model of a trade company’s sustainable development. Building a dynamic model of sustainable development is based on modeling the mode of operation and development of a given economic system as such a method of assessment (measurement), which allows to combine the diversity and conditions of the decisions taken, the characteristics of the uncertainty of the economic system with the variety of end results, with the characteristics and properties of uncertainty of functioning of this economic system. The mode of activity of the economic system may be represented by a certain number of economic indicators. Certain values of indicators or rates of growth (or increments) can be correlated with the certain mode. The approach offered in this study concerning the matching of the process management mechanism with the strategic priorities of a trading enterprise is based on the formation of a system of balanced company’s indicators that are correlated with the business process objects involved in achieving the set goals and in developing the methods for assessing the level of the achievement of the latter. It should be noted that the calculated trade company’s sustainable development models can be correlated with corresponding business processes objects (the quality management system by business process management) aiming at the further ranking and upgrading the latter in the trade company’s business process management framework. The methods of estimating the trade company’s sustainable development dynamic model has been offered as a result of this research. The developed sustainable development model must act as a starting point when estimating the trade company’s actual operation mode, the direction when taking management and financial decisions. Розглянуто узгодження елементів механізму процесного управління зі стратегічними пріоритетами підприємств торгівлі. Запропонований у цьому дослідженні підхід до узгодження механізму процесного управління зі стратегічними пріоритетами торговельного підприємства ґрунтується на формуванні системи збалансованих показників підприємств, які зіставляються з об’єктами бізнес-процесів, задіяних у досягненні поставлених цілей і розробці методів оцінки рівня досягнення останніх. З огляду на це необхідно зазначити, що показники розрахованої динамічної моделі сталого розвитку підприємства торгівлі можуть бути співвіднесені з відповідними об’єктами бізнес-процесів (через керівництво бізнес-процесу система менеджменту якістю) з метою подальшого ранжування й удосконалення останніх у рамках механізму процесного управління підприємством торгівлі. Унаслідок проведеного дослідження запропоновано методику розрахунку динамічної моделі сталого розвитку підприємства торгівлі. Розроблена динамічна модель сталого розвитку має бути точкою відліку під час оцінки фактичного режиму функціонування підприємства торгівлі, орієнтиром у прийнятті стратегічних управлінських і фінансових рішень на практиці. Це свого роду стратегічна оцінка, оскільки вона показує рівень досягнення стратегічних цілей економічного розвитку, закладених у динамічну модель еталонного режиму функціонування системи управління підприємством торгівлі.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5094
ISSN: 2519-2914
Appears in Collections:Вип. 30. - 2019 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf610,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.