Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5205
Title: Товарознавство. Непродовольчі товари. Товари господарчо-будівельного призначення. (Розділ: Будівельні товари. Сухі будівельні суміші. Меблеві товари). Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету управління торговельне-підприємницькою та митною діяльністю
Authors: Акмен, Вікторія Олександрівна
Головко, Тетяна Миколаївна
Keywords: зберігання
меблеві товари
товарознавство непродовольчих товарів
якість товарів
асортимент товарів
будівельні суміші
будівельні товари
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Товарознавство. Непродовольчі товари. Товари господарчо-будівельного призначення. (Розділ: Будівельні товари. Сухі будівельні суміші. Меблеві товари): конспект лекц. для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету управління торговельне-підприємницькою та митною діяльністю / уклад.: В.О. Акмен, Т.М. Головко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 41 с.
Abstract: Основними завданнями дисципліни є: надання глибоких знань з теоретичних питань та навичок з визначення показників якості непродовольчих товарів, факторів які впливають на формування та розширення асортименту, збереження якості товарів, просування товарів від виробників до споживачів. Оскільки кожна група непродовольчих товарів відрізняється між собою за споживчими властивостями, умовами використання та зберігання, то в товарознавстві застосовуються знання і відомості з різних галузей науки і техніки.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5205
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.2_поз.56.pdf2,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools