Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5233
Title: Методи визначення безпеки непродовольчих товарів. Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
Authors: Колесник, Вікторія Валентинівна
Keywords: безпека непродовольчих товарів
фальсифікація непродовольчих товарів
ідентифікація сировини
номенклатура показників
експертиза
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Методи визначення безпеки непродовольчих товарів: пакет комплексних контр. робіт для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» фак. управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю / уклад. В.В. Колесник; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 53 с.
Abstract: Метою дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних навичок в галузі вивчення безпеки непродовольчих товарів для здоров'я та життя споживачів шляхом ідентифікації та експертизи непродовольчих товарів по показникам безпеки та методи її визначення, в тому числі для виявлення та запобігання фальсифікації непродовольчих товарів.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5233
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.2._поз.65.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools