Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5234
Title: Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей. Методичні вказівки і завдання для поточно контролю знань студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Головко, Тетяна Миколаївна
Юрченко, Марина Анатоліївна
Keywords: дорогоцінні метали
коштовне каміння
культурні цінності
методологія експертизи
мистецтвознавство
митний кордон
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей: методичні вказівки і завдання для поточно контролю знань студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / уклад.: Т.М. Головко, М.А. Юрченко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 72 с.
Abstract: Метою навчальної дисципліни «Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей» є надання студентам фундаментальних знань з теоретичних засад та методології експертизи дорогоцінних металів, коштовного каміння та мистецтвознавства; технології виготовлення коштовного каміння, різних видів культурних цінностей; з методик атрибуції та експертизи дорогоцінних металів та каміння, предметів історичного та культурного значення; з основ правового регулювання переміщення коштовного каміння та культурних цінностей через митний кордон України, виробити у студентів уміння орієнтуватися й вирізняти з поміж ординарних речей дорогоцінне каміння та культурні цінності.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5234
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.2_поз.58.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools