Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5237
Title: Митна справа. Тестові завдання для проведення підсумкового контролю знань (контролюючі тести) для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
Authors: Сорокіна, Світлана Вікторівна
Keywords: тестові завдання
митна справа
професійна діяльність
навчальний процес
контролюючі тести
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Митна справа: тест. завд. для проведення підсумкового контролю знань (контролюючі тести) для студ. ден. та заоч. форм навчання зі спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» фак. управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю / уклад. С.В. Сорокіна; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 43 с.
Abstract: Тестові завдання для проведення підсумкового контролю знань (контролюючі тести) з дисципліни “Митна справа” складено з метою визначення рівня справжнього стану знань, вмінь і навичок студентів, які навчаються за ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” та може бути використаний після вивчення дисципліни для проведення залишкового контролю знань студентів.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5237
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.2_поз.61.pdf864,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools