Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5238
Title: Митне регулювання. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання ступеня освіти бакалавр спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Головко, Микола Павлович
Полупан, Валентин Вадимович
Keywords: митне регулювання
перевезення товарів
індукція
структурний аналіз
конкретизація
документальна перевірка
митне оформлення
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Митне регулюванн: метод. вказ. для самостійної та індивідуальної роботи студ. ден. та заоч. форм навчання ступеня освіти бакалавр спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / уклад.: М.П. Головко, В.В. Полупан; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 32 с.
Abstract: Метою даних методичних вказівок є спрямоване корегування порядку опанування студентами дисципліни «Митне регулювання» та можлівість створення для студента психологічного комфорту для самостійного вибору і регулювання часу, методів та літературних джерел для навчання.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5238
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.2_поз.62.pdf683,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools