Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5425
Title: Гречаний хліб підвищеної харчової та біологічної цінності
Authors: Дубініна, Антоніна Анатоліївна
Попова, Тетяна Миколаївна
Ленерт, Світлана Олександрівна
Іванніков, Павло Васильович
Гершун, Валерія Сергіївна
Холодна, Анна Вікторівна
Keywords: Патент № 121061
Issue Date: 25-Mar-2020
Citation: Патент України на винахід № 121061, МПК (2020.01) A21D 2/00 A21D 8/04 (2006.01) A21D 13/04 (2017.01). Гречаний хліб підвищеної харчової та біологічної цінності / Дубініна А.А., Попова Т.М., Ленерт С.О., Іванніков П.В., Гершун В.С., Холодна А.В.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі. - № a 2018 02950; заявл. 23.03.2018; опубл. 25.03.2020, Бюл.№ 6.
Abstract: Винахід стосується гречаного хліба підвищеної харчової та біологічної цінності, що містить борошно пшеничне 1-ого ґатунку, сіль кухонну, суху закваску О-tentic Slovian, збагачувальний компонент борошно гречане та борошно житнє обдирне, ферментний препарат Пентопан 500 BG з геміцелюлолітичною активністю.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5425
Appears in Collections:Перелік патентів за 2020 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121061.pdf183,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.