Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/546
Title: Технологія наноструктурованих рослинних добавок із використанням неферментативного біокаталізу - механолізу біополімерів (гетерополісахаридів і білка)
Authors: Павлюк, Раїса Юріївна
Погарська, Вікторія Вадимівна
Котюк, Тетяна Валеріївна
Погарський, Олексій Сергійович
Лосєва, Світлана Михайлівна
Keywords: нанотехнологія
дрібнодисперсне подрібнення
механодеструкція
механоактивація
механоліз
нанокомплекси
біополімери
гетерополісахариди
nanotechnology
fine-dispersed grinding
mechanical destruction
activation
mechanolys
nano-complexes
biopolymers
heteropolysaccharides
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Технологія наноструктурованих рослинних добавок із використанням неферментативного біокаталізу - механолізу біополімерів (гетерополісахаридів і білка) / Р.Ю. Павлюк, В.В. Погарська, Т.В. Котюк та ін. // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2016. – Вип.1 (23). – С.43-56.
Series/Report no.: Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі; 2 (23)
Abstract: Розроблено нанотехнологію білкових рослинних добавок у формі пюре із гороху, засновану на процесах глибокої переробки сировини. Як інновацію застосовували дрібнодисперсне подрібнення попередньо обробленої (паротермічно) сировини, комплексне використання яких призводить до механодеструкції, механоактивації та механолізу нанокомплексів біополімерів білка, гетерополісахаридів та ін.) на 48…52% до α-амінокислот, глюкози та ін.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/546
ISSN: 2312-3990
Appears in Collections:Вип. 23. - 2016 (тех.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sec1-t-2016-1-4.pdf213,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.