Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5600
Title: Assessing the impact of external environment on competitive advantages formation implementation and development for retail enterprises
Other Titles: Підхід до оцінки впливу зовнішнього середовища на формування, реалізацію та розвиток конкурентних переваг підприємств ритейлу
Authors: Чорна, Марина Віталіївна
Смольнякова, Наталія Миколаївна
Волосов, Анатолій Михайлович
Лазарєва, Вікторія Віталіївна
Chorna, Maryna
Smolnyakova, Nataliya
Volosov, Anatoly
Lazarieva, Viktoriia
Keywords: зовнішнє середовище
ритейл
конкурентні переваги
формування
реалізація
розвиток
науковий підхід
external environment
retail
competitive advantages
formation
implementation
development
science-based approach
Issue Date: 2020
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Підхід до оцінки впливу зовнішнього середовища на формування, реалізацію та розвиток конкурентних переваг підприємств ритейлу = Assessing the impact of external environment on competitive advantages formation implementation and development for retail enterprises / М.В. Чорна, Н.М. Смольнякова, А.М. Волосов та ін. // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. М.В. Чорна. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Вип. 1 (31). – С. 94-107. – Англ.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;Вип. 1(31)
Abstract: The paper studies methodological basis of scientific approach to asses of external environment on competitive advantages formation, implementation and development for retail enterprises. General and specific principles of system, process and value approaches are to be used for the scrutiny. Structure and logical sequence is proved for the process of impact of external environment on competitive advantages formation, implementation and development for retail enterprise. The core of every stage of approach is characterized in details. Multilevel system of external environment factors equal the performance of impact of external environment on competitive advantages formation, implementation and development for retail enterprise is well-grounded. Benefits of high practical use of a given approach are emphasized. Розглянуто методологічну основу наукового підходу до оцінки впливу зовнішнього середовища на процеси формування, реалізації та розвитку конкурентних переваг підприємств ритейлу. Сфера ритейлу є надто залежною від впливу зовнішнього середовища на процеси формування, реалізації та розвитку конкурентних переваг. Неоднорідність елементної структури зовнішнього середовища, його складність і динамізм потребують його постійного моніторингу, який має базуватися на надійному механізмі оцінки, який би враховував специфіку функціонування підприємств ритейлу. Пропоновані вченими підходи відрізняються як рівнем теоретичного (прикладного) розроблення, так і розмаїттям методичного інструментарію процесу оцінювання. Подальшого розвитку потребують питання обґрунтування єдиного наукового підходу до оцінювання впливу зовнішнього середовища на формування, реалізацію та розвиток конкурентних переваг підприємств ритейлу. Запропоновано використовувати загальні та специфічні принципи системного, процесного та ціннісного підходів: наукової обґрунтованості, системності, ієрархічності, взаємозалежності системи і зовнішнього середовища, комплексності, адаптивності, орієнтації на створення більшої цінності торговельної послуги, динамічності, оптимальності, гнучкості, перспективності, зворотного зв’язку. Обґрунтовано структурно-логічну послідовність оцінювання впливу зовнішнього середовища на формування, реалізацію та розвиток конкурентних переваг підприємств ритейлу. Детально охарактеризовано суть кожного з етапів запропонованого методичного підходу: обґрунтування напрямів оцінки впливу зовнішнього середовища на формування, реалізацію та розвиток конкурентних переваг; відбір зовнішніх чинників; обґрунтування системи показників оцінювання; формування бази даних; вибір та обґрунтування методичного інструментарію оцінки; оцінювання характеру впливу чинників; інтерпретація отриманих результатів. Обґрунтовано багаторівневу систему чинників зовнішнього середовища: світової економіки, національної економіки, галузевих, регіональних. Система відповідних їм показників оцінки охоплює всі рівні та складові зовнішнього оточення й базується на державній статистичній інформації та розрахунках авторитетних міжнародних організацій. Рекомендовано для загальної оцінки впливу чинників різних рівнів зовнішнього середовища на формування, реалізацію та розвиток конкурентних переваг використовувати мультиплікативну модель. Інтерпретація отриманих результатів розрахунків інтегральних показників оцінки здійснюється за пропонованою ідентифікаційною картою, що дозволяє зробити висновки про сприятливі можливості зовнішнього середовища та загрозливі моменти для формування, реалізації та розвитку конкурентних переваг і розробляти (корегувати) відповідні стратегічні рішення.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5600
ISSN: 2519-2914
Appears in Collections:Вип. 31. - 2020 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf737,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.