Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5616
Title: Development of the combined machine for apple puree preparation
Other Titles: Розробка комбінованого апарата для приготування яблучного пюре
Authors: Дейниченко, Григорій Вікторович
Дмитревський, Дмитро В'ячеславович
Перекрест, Володимир Вікторович
Лазуренко, Руслан Сергійович
Deynichenko, Gregory
Dmytrevskyi, Dmytro
Perekrest, Volodymyr
Lazurenko, Ruslan
Keywords: яблучне пюре
термічна обробка
протирання
зусилля різання
подрібнення
apple puree
heat treatment
wiping
cutting force
grinding
Issue Date: 2020
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Розробка комбінованого апарата для приготування яблучного пюре = Development of the combined machine for apple puree preparation / Г.В. Дейниченко, Д.В. Дмитревський, В.В. Перекрест та ін. // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Вип. 1 (31). – С. 98-107. – Англ.
Series/Report no.: Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі;Вип. 1(31)
Abstract: In the article the existing technologies for making apple puree were analyzed. The necessity of improving the process of production applesauce and equipment for its implementation is proved. The relevance of experimental research to determine the rational parameters of the stage of heat treatment is substantiated. It was found that increasing steam pressure and the duration of the heat treatment process increase the depth of heat treatment of apples and reduce the penetration force of the product. The rational parameters of the process of heat treatment of fruit raw materials are determined. The design of a combined apparatus for producing applesauce has been developed, the main modes of its operation have been determined. This combined machine allows to reduce material costs due to the elimination of auxiliary operations. Удосконалення процесу переробки плодової сировини є актуальною науково-технічною задачею. Одним із найбільш перспективних напрямів інтенсифікації процесу виготовлення яблучного пюре є застосування апаратів комбінованої дії. У статті проаналізовано існуючі технології приготування яблучного пюре. Доведено необхідність удосконалення процесу виготовлення яблучного пюре та обладнання для його реалізації. Обґрунтовано актуальність проведення експериментальних досліджень для визначення раціональних параметрів стадії термічної обробки. Установлено, що підвищення тиску пари та подовження тривалості термічної обробки збільшують глибину термічної обробки яблук і зменшують зусилля проникнення продукту. Визначено, що після термічної обробки яблук величина сили різання під тиском буде різною. Виявлено, що на силу різання впливають тиск пари, тривалість термічної обробки, термін зберігання і сорт яблук. Зі збільшенням терміну зберігання яблук зростає значення нарізання після термічної обробки. Експериментально доведено, що за однакових параметрів термічної обробки глибина такої обробки буде однаковою для яблук, які відрізняються геометричними розмірами. Установлено, що глибина термічної обробки яблук суттєво не відрізняється залежно від геометричних розмірів та форми плода. Ці дані вказують на те, що різниця у впливі термічної обробки парою надлишкового тиску на яблука, що відрізняються геометричними розмірами, не є істотною і дозволяє проводити комбінований процес переробки. Це значно зменшує складність і енергоспоживання технологічного процесу. Визначено раціональні параметри термічної обробки фруктової сировини. Розроблено та обґрунтовано конструкцію комбінованого апарата, визначено основні режими його роботи. Апарат дозволяє зменшити матеріальні витрати внаслідок усунення допоміжних і перевантажувальних операцій, підвищити продуктивність за рахунок переходу на безперервний режим роботи. Установлено, що використання запропонованого пристрою, призначеного для харчової промисловості й ресторанного господарства, поліпшить якість переробки сировини під час виробництва пюре, заощадить матеріальні ресурси та зменшить споживання енергії.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5616
ISSN: 2519-2922
Appears in Collections:Вип. 31. - 2020 (тех.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf337,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.