Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5666
Title: Товарознавство непродовольчих товарів. (Розділ: Господарчі товари (Товари з пластичних мас, кераміки, металогосподарські товари)). Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету управління торговельне-підприємницькою та митною діяльністю»
Authors: Акмен, Вікторія Олександрівна
Головко, Тетяна Миколаївна
Keywords: товарознавство
непродовольчі товари
господарчі товари
властивості
асортимент
якість товарів
зберігання
Issue Date: 2020
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Товарознавство непродовольчих товарів. (Розділ: Господарчі товари (Товари з пластичних мас, кераміки, металогосподарські товари)): опорний конспект лекцій для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету управління торговельне-підприємницькою та митною діяльністю» / уклад.: В.О. Акмен, Т.М. Головко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2020. – 69 с.
Abstract: Навчальна дисципліна орієнтована на те, щоб у результаті її освоєння вирішити наступне завдання: сприяти формуванню фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які б відповідали новим тенденціям і перспективним вимогам підготовки висококваліфікованих спеціалістів з новим мисленням, здатних не тільки спостерігати та реєструвати різні факти господарського життя, але й робити вагомий внесок в розробку ефективної економічної господарчої діяльності.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5666
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020.1_поз.102.pdf2,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools