Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5695
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧміль, Ганна Леонідівна-
dc.date.accessioned2020-09-18T12:54:11Z-
dc.date.available2020-09-18T12:54:11Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationЧміль, Г.Л. Облік і аналіз капіталу в системі управління торговельними підприємствами: дисертація … канд. екон. наук, спец.: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Г.Л. Чміль; наук. керівник Н.Б. Кащена; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 321 с. - Бібліогр.: 323 назв.ru_RU
dc.identifier.urihttp://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5695-
dc.description.abstractДисертацію присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліку та аналізу капіталу для підвищення ефективності системи управління торговельними підприємствами. У роботі досліджено сутнісні характеристики капіталу з позиції джерел фінансування активів і сформульовано дефініцію капіталу торговельного підприємства; обгрунтовано класифікацію капіталу підприємства торгівлі для побудови моделей обліку та відображення капіталу у звітності, аналізу формування і використання капіталу, виконання зобов'язань за ним. Запропоновано модель облікової політики в частині власного і позикового капіталу за основнимі додатковим функціоналом, що дозволило розробити нові методичні підходи до відображення на рахунках обліку інформації щодо виникнення і виконання зобов'язань за кредитами, облігаційними позиками та факторингом. Відповідно до внесенних пропозицій розроблено систему регістрів бухгалтерського обліку та формування управлінської звітності з власного і позикового капіталу. Обгрунтовано організаційно-методичні засади обліку капіталу в інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління торговельним підприємством. Запропоновано структурно-логічну модель методики аналізу капіталу підприємства торгівлі. Розроблено детерміновані і стохастичні моделі для кількісної оцінки впливу чинників мікрорівня на зміну оборотності та рентабельності капіталу торговельного підприємства. Запропоновано методичний інструментарій визначення бажаних обсягів та оптимальної структури капіталу для дослідження підприємства.ru_RU
dc.publisherХарків: ХДУХТru_RU
dc.subjectаналізru_RU
dc.subjectторговельні підприємстваru_RU
dc.subjectоблікru_RU
dc.subjectкапіталru_RU
dc.subjectефективністьru_RU
dc.subjectуправлінняru_RU
dc.subjectоптимальна структураru_RU
dc.titleОблік і аналіз капіталу в системі управління торговельними підприємствамиru_RU
dc.typeThesisru_RU
Appears in Collections:2015 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis (4).pdf4,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.