Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5751
Title: Міжнародний консюмеризм. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Хацкевич, Юрій Миколайович
Скоробогатько, Валентина Іванівна
Keywords: міжнародний консюмеризм
захист прав споживачів
практична діяльність
розвиток руху споживачів
державна політика
світова концепція
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Міжнародний консюмеризм: опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / уклад.: Ю.М. Хацкевич, В.В. Скоробогатько; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 54 c.
Abstract: Метою викладання дисципліни «Міжнародний консюмеризм» є: ознайомлення студентів із головними принципами консумеризму та світовим досвідом консумеристського руху; формування у студентів світогляду фахівця на основі принципів консумеризму; ознайомлення студентів із міжнародною системою та структурою організацій щодо захисту прав споживачів: ознайомлення з особливостями та перспективами організаційних заходів щодо захисту прав споживачів в Україні, згідно угоди про асоціацію з ЄС; формування у студентів знань щодо особливостей практичної діяльності товарознавця-експерта у галузі захисту прав споживачів.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5751
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства та експертизи товарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.2_поз.68.pdf959,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools