05. ЛЯШЕНКО Богдан Віталійович, кандидат технічних наук, доцент Collection home page

Logo

В 1997 р. закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування та отримав кваліфікацію інженера-механіка обладнання харчових виробництв. В листопаді 1997 року стає інженером кафедри “Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв” Харківської державної академії технології та організації харчування. З грудня 1998 року по лютий 2001 року навчався в аспірантурі ХДАТОХ денної форми навчання за спеціальністю процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. З грудня 2001 року працює інженером кафедри “Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв” Харківського державного університету харчування та торгівлі.

В жовтні 2002 року захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 “Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв”. З вересня 2004 року працює на посаді старшого викладача кафедри “Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв”.

1 вересня 2006 року призначений доцентом кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв до обрання за конкурсом. З 13.03.2007 року працює доцентом тієї ж кафедри за контрактом у зв’язку з обранням за конкурсом.

Загальний стаж роботи Ляшенко Б.В. складає 23 років, з них науково-педагогічний – 15 років.

Ляшенко Б.В. виконує всі види навчальної роботи в повному обсязі на денному та заочному відділеннях факультету обладнання та технічного сервісу, та інженерно-технологічному факультеті. Активно працює над методичним забезпеченням навчального процесу з дисциплін, що викладає. Бере активну участь у науково-дослідній і науково-методичній роботі кафедри, у міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференціях, конференціях професорсько-викладацького складу університету. Постійно здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Працює над підвищенням своєї наукової та педагогічної кваліфікації, вивчає літературу за фахом, відвідує заняття провідних викладачів кафедри, постійно приймає участь у роботі кафедральних науково-методичних семінарів, приймає активну участь у виконанні держбюджетних та госпдоговорних НДР кафедри. Виконує профорієнтаційну роботу в середніх навчальних закладах м. Харкова та Харківської області. Виконує обов’язки куратора на факультеті обладнання та технічного сервісу.

Доцент Ляшенко Б.В. входить до складу Вченої ради факультету обладнання і технічного сервісу та активно працює у складі Науково-методичної комісії факультету обладнання і технічного сервісу.

За особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості України та високий професіоналізм Ляшенко Б.В. було нагороджено у 2014 р. грамотою департаменту агропромислового розвитку Харківської ОДА.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Наукові праці в репозитарії ХДУХТ (DSpace)

Ляшенко, Богдан Віталійович

Бібліометричні профілі науковців

Google Scholar

ORCID

Бібліотечні ресурси. Електронний каталог ХДУХТ

elcat.hduht