08. МИХАЙЛОВА (Прасол) Світлана Володимирівна, кандидат технічних наук, старший викладач Collection home page

Logo

1986 року народження, загальний трудовий стаж – 7 років 10 місяців; науково-педагогічний стаж – 4 роки 11 місяців.

У 2008 році закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі і здобула кваліфікацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки магістра по спеціальності 8.090221 "Обладнання переробних і харчових виробництв", після чого вступила на денне відділення аспірантури ХДУХТ за спеціальністю 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв". 21травня 2014 р. успішно захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук та 26 червня 2014 р. отримала відповідний диплом.

З грудня 2011 року по червень 2014 р. працювала на посаді асистента кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв та з вересня 2014 р. по теперішній час працює старшим викладачем тієї ж кафедри. Михайлова С.В. читає лекції, проводить лабораторні заняття, консультації, перевірку домашніх та контрольних робіт, приймає заліки. Є лектором двох курсів "Транспортне та допоміжне обладнання" та "Експлуатація обладнання харчових виробництв". Також викладає "Процеси та апарати харчових виробництв", "Технологічне обладнання харчових виробництв". Працює зі студентами факультету обладнання та технічного сервісу та Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу. Заняття проводить на якісному науково-методичному рівні, доступно викладає навчальний матеріал. Здійснює керівництво курсовими проектами. Михайлова С.В. приділяє значну увагу створенню навчальних посібників та методичних розробок, що забезпечують як самостійну, так і аудиторну роботу студентів.

Загальна кількість навчально-методичних праць складає 10. Загальна кількість опублікованих праць за результатами науково-дослідної роботи складає 60 найменувань. Михайлова С.В. бере активну участь у науково-дослідній роботі кафедри та постійно працює над удосконаленням наукової та педагогічної кваліфікації. Брала участь з доповідями в науково-практичних конференціях та семінарах міжнародного, всеукраїнського та університетського рівнів та у наукових заходах за межами ХДУХТ. Взагалі взято участь у роботі 12 конференцій, 1 семінарі та на 5 виставках. Приймає участь у виконанні науково-дослідних тем кафедри.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed