Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5940
Title: Application of membrane technologies in modern conditions of juice production
Other Titles: Використання мембранних технологій у сучасних умовах виробництва соків
Authors: Черевко, Олександр Іванович
Дейниченко, Григорій Вікторович
Дмитревський, Дмитро В’ячеславович
Гузенко, Василь Володимирович
Гейєр, Геннадій Валерійович
Цвіркун, Людмила Олександрівна
Cherevko, Olexandr
Deinychenko, Gregory
Dmytrevskyi, Dmytro
Guzenko, Vasiliy
Heiier, Hennadii
Tsvirkun, Ludmila
Keywords: яблучний сік
плодова сировина
мембранна обробка
ультрафільтрація
освітлення
apple juice
fruit raw materials
membrane processing
ultrafiltration
clarification
Issue Date: 2020
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Використання мембранних технологій у сучасних умовах виробництва соків = Application of membrane technologies in modern conditions of juice production / О.І. Черевко, Г.В. Дейниченко, Д.В. Дмитревський та ін. // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Вип. 2 (32). – С. 67-77. – Англ.
Series/Report no.: Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі;Вип. 2(32)
Abstract: The article analyzes the existing technologies and equipment that are used to clarify juice from fruit raw materials. The disadvantages of existing technological processes are revealed. The necessity of improving the apple juice clarification process and equipment for its implementation has been proved. The application of membrane technologies for apple juice processing is proposed. The main advantages of introducing membrane technologies into the process are indicated. The disadvantages that complicate the use of membrane technologies in the process of processing liquid food media have been identified. The use of ultrafiltration membranes for the apple juice clarification process has been substantiated. Однією з основних стадій виробництва яблучного соку є освітлення. Цей процес проводиться з метою колоїдної стабілізації продукту під час зберігання, а також для поліпшення споживчого вигляду продукту і його органолептичних властивостей. Для того щоб продукт відповідав міжнародним стандартам, необхідно застосовувати сучасне обладнання, яке базується на передових технологіях. До такого обладнання відносяться мембранні технології, які забезпечують більший вихід, поліпшення смаку, товарного вигляду і харчової цінності плодово-ягідних соків. При цьому у продукції зберігаються вітаміни, амінокислоти та інші біологічно активні компоненти. Це можливо завдяки відмові від консервантів і стадії теплової стерилізації. Комбінування різних видів мембранних процесів дозволяє створювати енергоефективні технології концентрування соків і отримувати нові види продуктів. Одним з основних напрямів застосування мембран у виробництві соків є їх освітлення. Освітлення соків здійснюється з метою руйнування колоїдної системи продукту, видалення високомолекулярних білкових, пектинових і поліфенольних речовин і мікроорганізмів. При цьому необхідною умовою є збереження біологічно активних і цінних компонентів, таких як вітаміни, цукри, мінеральні й ароматичні речовини, кислоти. Останнім часом поширення набули мембранні методи розділення сумішей. Ці технології характеризуються простотою, економічністю й ефективністю. Проаналізовано традиційні технології та обладнання, що застосовується для обробки харчових рідин. Визначено недоліки існуючих технологічних процесів. Доведено доцільність удосконалення процесу освітлення соків із плодової сировини і створення устаткування для його реалізації. Запропоновано застосування мембранних технологій для обробки соків із плодової сировини. Наведено основні переваги впровадження мембранних технологій у процес обробки. Виявлено недоліки, що ускладнюють застосування мембранних технологій у процесі переробки рідких харчових середовищ. Обґрунтовано доцільність застосування ультрафільтраційних мембран для освітлення яблучного соку.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5940
ISSN: 2519-2922
Appears in Collections:Вип. 32. - 2020 (тех.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf279,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.