Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5942
Title: Організація системи рекуперації теплоти для використання в закладах ресторанного господарства
Authors: Горєлков, Дмитро Вікторович
Постнов, Геннадій Михайлович
Нечипоренко, Ірина Володимирівна
Ляшенко, Богдан Віталійович
Keywords: заклад ресторанного господарства
рекуперація
теплообмін
ребро
кут нахилу
швидкість течії
Issue Date: 2020
Citation: Організація системи рекуперації теплоти для використання в закладах ресторанного господарства / Д.В. Горєлков, Г.М. Постнов, І.В. Нечипоренко та ін. // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Вип. 2 (32). – С. 85-94.
Series/Report no.: Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі;
Abstract: Визначено технічні особливості організації системи теплообміну, що може використовуватися в закладах ресторанного господарства для забезпечення ефективної теплопередачі від відпрацьованого повітря до іншого теплоносія з урахуванням експлуатаційних особливостей. Наведено результати експериментальних досліджень доцільності використання ребер у конструкції рекупераційної установки та значення кута нахилу ребер у ній. Використання рекуператора цієї конструкції може знизити енергетичні витрати на нагрівання води в гарячому цеху підприємства на 30–35% залежно від інтенсивності експлуатації та теплового навантаження на систему вентиляції. Застосування інноваційних енерго- та ресурсозбережних технологій підвищує конкурентоспроможність, інвестиційну привабливість, імідж закладу, якість надаваних послуг, що гарантує привертання уваги засобів масової інформації та потенційних клієнтів.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5942
ISSN: 2519-2922
Appears in Collections:Вип. 32. - 2020 (тех.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf366,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.