03. СЕМЕНЮК Дмитро Павлович, кандидат технічних наук, професор, заступник декана по навчально-методичній роботі факультету обладнання та технічного сервісу Collection home page

Logo

Наукові інтереси: Пов’язані з удосконаленням процесів холодильної обробки харчових продуктів, удосконаленням холодильного обладнання. Розпочав роботу над докторською дисертацією.

Закінчив Харківський інститут радіоелектроніки радіотехнічний факультет за спеціальністю «Радіотехніка», та отримав кваліфікацію – радіоінженер. З 1995 року і дотепер працює у Харківському державному університеті харчування та торгівлі. Пройшов трудовий шлях від асистента кафедри до доцента. Семенюк Д.П. є головою Науково-методичної комісії факультету обладнання та технічного сервісу, заступником голови Вченої Ради факультету обладнання та технічного сервісу. З 2005 року працює заступником декана факультету обладнання та технічного сервісу, займається питаннями розробки стратегії та тактики розвитку навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення на факультеті. Координує та контролює роботу з організації, запровадження новітніх технологій та здійснення модернізації навчального процесу у відповідності до вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, положень Болонського процесу, урядових документів з питань освітянської галузі та ринку праці. За результатами науково-педагогічної роботи є автором більш ніж 100 статей та тез доповідей, понад 40 методичних розробок, 10 патентів України на корисну модель, автором навчального посібника «Ваговимірювальні системи в торгівлі».

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Наукові праці в репозитарії ХДУХТ (DSpace)

Семенюк, Дмитро Павлович

Бібліометричні профілі науковців

Scopus

Бібліотечні ресурси. Електронний каталог ХДУХТ

elcat.hduht