Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6373
Title: Кваліметрія. Методичні вказівки та завдання для практичних занять студентів
Authors: Одарченко, Дмитро Миколайович
Соколова, Євгенія Борисівна
Keywords: кваліметрія
кваліметрична оцінка якості продукції
показники якості
методи оцінки якості
Issue Date: 2020
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Кваліметрія: методичні вказівки та завдання для практичних занять студентів / уклад.: Д.М. Одарченко, Є.Б. Соколова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2020. – 23 с.
Abstract: Кваліметрія це наука, яка об’єднує кількісні методи оцінки якості, які використовуються для обґрунтування рішень, прийнятих при управлінні якістю продукції та стандартизації. Кваліметричний аналіз вважається найоб’єктивнішим методом, за допомогою якого можна оцінити якість продукції. Під кількісною оцінкою якості продукції розуміють визначення чисельних значень певних показників якості. Така оцінка зазвичай використовується для проведення атестації якості готової продукції. При цьому першочергове значення в опануванні коплексом вмінь, компетенцій та навичок майбутніх фахівців даної галузі відіграють фундаментальні знання стосовно таких понять, як «якість», «показники якості», «методи оцінки якості» та ін., які у повній мірі охоплює дисципліна «Кваліметрія».
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6373
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020.1_поз.134.pdf882 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.