Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6374
Title: Кваліметрія. Опорний конспект лекцій
Authors: Одарченко, Дмитро Миколайович
Соколова, Євгенія Борисівна
Keywords: кваліметрія
методи кількісної оцінки якості
покращення якості
методи кваліметрії
Issue Date: 2020
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Кваліметрія: опорний конспект лекцій / уклад.: Д.М. Одарченко, Є.Б. Соколова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2020. – 45 с.
Abstract: Запропонований опорний конспект лекцій має на меті полегшити студентам засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуальної роботи для вивчення курсу «Кваліметрія». На початку кожної теми наводиться план. Багато теоретичного матеріалу подано у вигляді схем, таблиць, графіків, щоб краще простежити логіку викладання, причинно-наслідкові зв'язки процесів, структуру складних явищ. Це також сприяє більш швидкому і міцному їх засвоєнню. В кінці кожної теми наводяться питання для самоконтролю, логічні завдання. Вони мають суто логічний характер, що активізує розумову та науково-аналітичну діяльність студентів. У даному конспекті лекцій систематизуються та в логічній послідовності розкриваються основні питання щодо кваліметричної оцінки якості продукції відповідно робочої програми курсу. Таким чином, запропонований опорний конспект лекцій допоможе скоротити витрати навчального часу, комплексно розглянути значний обсяг матеріалу з курсу.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6374
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020.1_поз.135.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.