Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6543
Title: Диджиталізація обліково-аналітичного забезпечення природоохоронної діяльності підприємства
Authors: Ковалевська, Надія Сергіївна
Нестеренко, Ірина Володимирівна
Янчева, Інна Валентинівна
Лопін, Андрій Олександрович
Keywords: диджиталізація
облік
природний капітал
природоохоронна діяльність
інформаційна система
Issue Date: 2021
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Диджиталізація обліково-аналітичного забезпечення природоохоронної діяльності підприємства / Н.С. Ковалевська, І.В. Нестеренко, І.В. Янчева та ін. // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. В.А. Гросул. – Харків: ХДУХТ, 2021. – Вип. 1 (33). – С. 32-43.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;Вип. 1(33)
Abstract: Досліджено теоретико-правові засади організації природоохоронної діяльності в умовах застосування новітніх інформаційних систем та технологій. Передбачено визначення контурів єдиного інформаційного простору підприємства та вибір методології формування звітності сталого розвитку на основі аналізу вимог користувачів обліково-звітної інформації; коригування облікової політики підприємства відповідно до імперативів обліку природного капіталу; розробку методики відображення руху елементів природного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку. Для підвищення ефективності збору, обробки, систематизації та узагальнення інформації про природний капітал підприємств рекомендовано процес автоматизації обліку будувати за моделлю, яка включає інтерфейси для імпорту та експорту даних; забезпечує автоматизацію всіх етапів облікового процесу; підтримує ведення довідників елементів природного капіталу, рахунків бухгалтерського обліку, форм облікових реєстрів та звітності.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6543
ISSN: 2519-2914
Appears in Collections:Вип. 33. - 2021 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf731,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.