Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6544
Title: Fundamental principles and rules for the formation of integrated reporting
Other Titles: Основоположні принципи та правила формування інтегрованої звітності
Authors: Крутова, Анжеліка Сергіївна
Нестеренко, Оксана Олександрівна
Krutova, Angelica
Nesterenko, Oksana
Keywords: інтегрована звітність
інтегрований звіт
облікова система
принципи та правила
ієрархічна система
Міжнародний стандарт інтегрованої звітності
integrated reportin
integrated report
accounting system
principles and rules
hierarchical system
International Standard for Integrated Reporting
Issue Date: 2021
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Крутова А.С. Основоположні принципи та правила формування інтегрованої звітності = Fundamental principles and rules for the formation of integrated reporting / А.С. Крутова, О.О. Нестеренко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. В.А. Гросул. – Харків: ХДУХТ, 2021. – Вип. 1 (33). – С. 43-51. – Англ.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;Вип. 1(33)
Abstract: The purpose of the article is to develop a hierarchical system of principles of integrated reporting to provide including only relevant and useful information in integrated reports. The study of the regulatory framework and practice of application of set out in the International Integrated Reporting Standard principles allowed to systematize them by combining into three groups according to the direction and purposes of use: structural, organizational and qualitative. Developed hierarchical system of integrated reporting principles allows to form key indicators to be provided in integrated reports and to develop organizational and methodological mechanisms for collecting and disclosing information about them. Розроблено ієрархічну систему принципів інтегрованої звітності для включення до інтегрованого звіту лише релевантної й корисної інформації. Доведено, що для запобігання перетворенню інтегрованої звітності в сутотехнічний прийом бухгалтерського обліку, її регулювання має ґрунтуватися на чітко формалізованих принципах, якими зобов’язані керуватися укладачі інтегрованої звітності та працівники, які збирають та передають інформацію для формування інтегрованого звіту. Визначено, що дотримання в інтегрованій звітності основних нормативно-затверджених принципів бухгалтерського обліку певною мірою забезпечить включення до інтегрованого звіту лише релевантної й корисної інформації. До основних принципів підготовки інтегрованого звіту відповідно до підходу, запропонованого Міжнародним комітетом з інтегрованої звітності, належать такі: стратегічний фокус і орієнтація на майбутнє; зв’язаність інформації; взаємодія із зацікавленими сторонами; суттєвість; стислість; достовірність і повнота; постійність і порівнянність. Дослідження нормативної бази та практики застосування наведених у Міжнародному стандарті інтегрованої звітності принципів дозволило їх систематизувати шляхом об’єднання в три групи за спрямованістю та цілями використання: структурні, організаційні та якісні. Дотримання структурних принципів інтегрованої звітності, а саме: розмежування капіталу; вартісний підхід; моніторинг і контроль ризиків; екологізація та соціогармонія – дозволить сформувати систему основних показників, які мають наводитися в інтегрованому звіті, та розробити організаційно-методичні механізми збору та розкриття інформації про них. Організаційні принципи інтегрованої звітності охоплюють весь обліковий процес, у якому поєднуються жива праця працівників (принципи центроорієнтованості та реагування), засоби праці (принцип інформаціології) й специфічні предмети праці (принцип колації). Якісні принципи інтегрованої звітності запропоновано доповнити принципами відкритості, зрозумілості та темпоральності. Розроблена ієрархічна система принципів інтегрованої звітності дозволить впровадити спеціалізовані технологічно-методичні підходи в процес збору, обробки та перенесення інформації про економічну, соціальну та екологічну діяльність до інтегрованого звіту з урахуванням всіх елементів облікового процесу, який поєднує живу працю, засоби праці та її специфічні предмети.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6544
ISSN: 2519-2914
Appears in Collections:Вип. 33. - 2021 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf694,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.