Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6549
Title: Resource provision for innovation activity of trade enterprises
Other Titles: Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств торгівлі
Authors: Твердохліб, Катерина Олександрівна
Tverdokhlib, Kateryna
Keywords: інновація
інноваційна діяльність
підприємство торгівлі
ресурси
ресурсне забезпечення
оцінювання
innovation
innovation activity
trade enterprise
resources
resource provision
assessment
Issue Date: 2021
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Твердохліб К.О. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств торгівлі = Resource provision for innovation activity of trade enterprises / К.О. Твердохліб // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. В.А. Гросул. – Харків: ХДУХТ, 2021. – Вип. 1 (33). – С. 95-103. – Англ.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;Вип. 1(33)
Abstract: The author substantiated the composition and indicators of resource provision for enterprise innovation activity, carried out a study on resource provision for innovation activity of trade enterprises. Based on the calculation results, it was concluded about an increase in the innovation activity of trade enterprises against the background of positive dynamics of resource provision indicators – an increase in Ukraine's position in the IMD World Talent Ranking, an increase in the volume of own funds allocated for the development of trade enterprises. Метою дослідження є визначення причинно-наслідкових зв’язків між ресурсним забезпеченням та інноваційною діяльністю підприємств торгівлі. Для досягнення мети обґрунтовано склад і показники ресурсного забезпечення інноваційної діяльності підприємства, досліджено зазначене ресурсне забезпечення. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: узагальнення й систематизації – для визначення елементів та обґрунтування показників ресурсного забезпечення підприємства; фінансового аналізу – для визначення коштів, спрямованих на розвиток підприємства; коефіцієнтів – для розрахунку показника інноваційної активності підприємств торгівлі. Під час розрахунків використано дані Державної служби статистики України щодо результатів обстеження інноваційної діяльності підприємств, складу активів і майна підприємств торгівлі. За результатами дослідження відзначено, що основою ресурсного забезпечення інноваційної діяльності підприємства є знаннєве та фінансове забезпечення. Ураховуючи зміст елементів ресурсного забезпечення інноваційної діяльності, практику ідентифікації інноваційної діяльності та інформаційне забезпечення з оцінювання активності впровадження інновацій на підприємствах, запропоновано використання: для оцінювання інноваційної діяльності підприємств торгівлі – коефіцієнта інноваційної активності, для визначення фінансового забезпечення – показника власних коштів, які спрямовуються на розвиток підприємства, для ідентифікації знаннєвого забезпечення – індексу конкурентоспроможності талантів за рейтингом IMD World Talent Ranking. За результатами розрахунків побудовано матрицю «зміна власних коштів, спрямованих на розвиток підприємства, – зміна індексу конкурентоспроможності талантів – зміна інноваційної активності підприємств». Зроблено висновок про підвищення інноваційної активності підприємств торгівлі. Зростання показника інноваційної активності підприємств торгівлі відзначено на фоні позитивної динаміки показників ресурсного забезпечення: підвищення позиції України в рейтингу IMD World Talent Ranking, зростання обсягу власних коштів, які спрямовуються на розвиток підприємств торгівлі.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6549
ISSN: 2519-2914
Appears in Collections:Вип. 33. - 2021 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf664,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.