Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6566
Title: Directions of improvement of processes of membrane separation of juices from fruit and berry raw materials
Other Titles: Напрями вдосконалення процесів мембранного розділення соків із плодово-ягідної сировини
Authors: Дейниченко, Григорій Вікторович
Дмитревський, Дмитро В’ячеславович
Золотухіна, Інна Василівна
Перекрест, Володимир Вікторович
Гузенко, Василь Володимирович
Deinychenko, Gregory
Dmytrevskyi, Dmytro
Zolotukhina, Inna
Perekrest, Volodymyr
Guzenko, Vasiliy
Keywords: плодово-ягідна сировина
сік
мембранна обробка
ультрафільтрація
мікрофільтрація
освітлення
концентрація
fruit and berry raw materials
juice
membrane processing
ultrafiltration
microfiltration
clarification
concentration
Issue Date: 2021
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Напрями вдосконалення процесів мембранного розділення соків із плодово-ягідної сировини = Directions of improvement of processes of membrane separation of juices from fruit and berry raw materials / Г.В. Дейниченко, Д.В. Дмитревський, І.В. Золотухіна та ін. // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2021. – Вип. 1 (33). – С. 89-98. – Англ.
Series/Report no.: Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі;Вип. 1(33)
Abstract: The article presents an analysis of modern methods of membrane processing of liquid food products. The main methods of juice processing are considered. The expediency of using membrane technologies for the processing of fruit and berry juices has been substantiated. The features of the use of microfiltration and ultrafiltration membrane treatment for the processes of concentration and clarification of juices from fruit and berry raw materials have been determined. The analysis of membrane processing in dead-end and tangential modes is carried out. The main advantages and disadvantages of their use in the processing of liquid food media are revealed. A solution is proposed that allows one to minimize the polarization layer on the working surface of the membranes. Освітлення соку є одним із найбільш складних технологічних процесів. При цьому освітлення є важливою стадією процесу виробництва плодовоягідного соку. Освітлення проводиться з метою колоїдної стабілізації продукту під час зберігання, а також для поліпшення органолептичних властивостей продукту і його споживчого вигляду. Для того щоб продукт відповідав міжнародним стандартам, необхідно застосовувати сучасні технології та обладнання, яке базується на передових науково-технічних розробках. Застосування мембранних технологій забезпечує більш високий вихід, поліпшення смаку, товарного вигляду і харчової цінності плодовоягідних соків. Також у разі мембранного способу обробки зберігаються вітаміни, амінокислоти та інші біологічно активні компоненти. Досягти цього можна завдяки відмові від теплової стерилізації і консервантів. Мембранні апарати дозволяють створювати сучасні ефективні технології концентрування соків та розширювати асортимент продукції. Використовуючи ультрафільтраційні й мікрофільтраційні апарати, можна отримати продукти з регульованим мінеральним і вуглеводним складом. Сьогодні основним напрямом застосування мембран у виробництві соків є їх освітлення та концентрування. Освітлення соків проводиться з метою руйнування колоїдної системи продукту, видалення високомолекулярних білкових, пектинових і поліфенольних речовин і мікроорганізмів. При цьому необхідною умовою є збереження біологічно активних і цінних компонентів – вітамінів, цукрів, кислот, мінеральних і ароматичних речовин. У статті подано результати аналізу сучасних методів мембранної обробки рідких харчових продуктів. Розглянуто основні способи обробки соків. Обґрунтовано доцільність застосування мембранних технологій для обробки плодово-ягідних соків. Визначено особливості застосування мікрофільтраційної й ультрафільтраційної мембранної обробки для процесів концентрації та освітлення соків із плодово-ягідної сировини. Проведено аналіз мембранної обробки в тупиковому і тангенціальному режимах. Виявлено основні переваги та недоліки їх застосування в процесах обробки рідких харчових середовищ. Запропоновано рішення, яке дозволяє мінімізувати поляризаційний шар на робочій поверхні мембран.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6566
ISSN: 2519-2922
Appears in Collections:Вип. 33. - 2021 (тех.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf629,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.