Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/925
Title: Товарознавство непродовольчих товарів. Розділ II «Товарознавство одяго-взуттєвих товарів». Пакет тестових завдань для заміру поточних та підсумкових знань
Authors: Пенкіна, Наталія Михайлівна
Колесник, Вікторія Валентинівна
Keywords: товарознавство непродовольчих товарів
одяго-взуттєві товари
експертиза
тестові завдання
Issue Date: 2015
Publisher: Харків:ХДУХТ
Citation: Товарознавство непродовольчих товарів. Розділ II «Товарознавство одяго-взуттєвих товарів»: пакет тестових завдань для заміру поточних та підсумкових знань / уклад.: Н.М. Пенкіна, В.В. Колесник; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. - Харків: ХДУХТ, 2015.- 101с.
Abstract: Пакет тестових завдань складено з метою моніторингу ступеню знань протягом семестру та визначення рівня засвоєного матеріалу, вмінь і навичок студентів з напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», що залишилися після вивчення курсу дисципліни та може бути використано для проведення підсумкового контролю знань студентів
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/925
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
состав.СД250 ек.пров.бгр2015, метод. тести.pdf553,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools