Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1102
Title: Формування клієнтоорієнтованої стратегії у підприємствах роздрібної торгівлі
Authors: Тихонченко, Руслан Сергійович
Keywords: стратегія
підприємство роздрібної торгівлі
клієнтоорієнтоване управління
цінність
канали продажів
клієнти
стратегічний аналіз
strategy
retail enterprise
customer relationship management
value
sales channels
customers
strategic analysis
Issue Date: 2016
Citation: Тихонченко, Р.С. Формування клієнтоорієнтованої стратегії у підприємствах роздрібної торгівлі: автореф. дис. …канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / Р.С. Тихонченко; Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків, 2016. – 19с.
Abstract: У дисертaційній роботі розкрито теоретико-методичні засади та науково-методичні підходи до формування клієнтоорієнтованих стратегій у підприємств роздрібної торгівлі. Узагальнено теоретичні положення та розкрито зміст клієнтоорієнтованого управління на підприємстві; визначено зміст систематизовано підходи до класифікації клієнтоорієнтованих стратегій підприємств роздрібної торгівлі; розроблено структурно-логічну модель процесного підходу до формування клієнтоорієнтованої стратегії підприємства роздрібної торгівлі. З метою формування аналітичного підгрунтя виділено фактори та досліджено вплив PEST–середовища на клієнтооорієнтованість підприємств роздрібної торгівлі; обгрунтовано напрями та систему показників оцінки готовності торговельних підприємств до впровадження клієнтоорієнтованих стратегій. Обгрунтовано критерії та методи збільшення клієнтської цінності у підприємствах роздрібної торгівлі.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1102
Appears in Collections:Автореферати 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ref_tihonchenko.pdf550,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.