Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1107
Title: Vocational guidance english (topics) = Англійська професійного спрямування (розмовні теми). Навч. посібник.
Authors: Борисова, Аліна Олексіївна
Архипова, Вікторія Олександрівна
Мануєнкова, Олена Олегівна
Муравйова, Олена Миколаївна
Keywords: англійська мова
розмовна мова
культура мовлення
професійне мовлення
Issue Date: 2015
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Vocational guidance english (topics) = Англійська професійного спрямування (розмовні теми) [Текст]: навч. посіб./ Авт. кол.: А. О. Борисова, В.О. Архіпова, О.О.Мануєнкова, О.М.Муравйова; Харк. держ. ун-т. харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 148 с.- Англ.
Abstract: Посібник містить автентичні навчальні тексти та систему різноманітних інтерактивних вправ, які сприяють розширенню термінологічного лексичного запасу, формуванню у студентів навичок усного мовлення у сфері професійного спілкування. Посібник з розвитку навичок усного мовлення містить 19 тематичних, а також 16 фаховосрямованих текстів і охоплює розмовні теми курсу англійської мови професійної спрямованості. Аутентичні тексти та низка різноманітних вправ допоможуть студентам ощирити свій лексичний запас та удосконалити практичні мовленнєві навички. Створення посібника зумовлене намірами авторів сформувати у студентів сучасний рівень обізнаності й навиків розмовної мови в різноманітних ситуаціях іншомовного спілкування, культури мовлення, сприяти придбанню практично тренованих навичок застосування здобутих знань у сфері професійного спілкування з англомовними
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1107
Appears in Collections:Монографії та навчальні посібники кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
бгр пос Vocational guidance English (topics).pdf2,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.