Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1214
Title: English for students of process engeneering and merchandise expertising. Методичні вказівки та контрольні завдання
Authors: Архипова, Вікторія Олександрівна
Муравйова, Олена Миколаївна
Keywords: англійська мова
контрольні завдання
Issue Date: 2012
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: English for students of process engeneering and merchandise expertising: методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи для студентів заочного відділення навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу та товарознавчого факультету/ уклад.: В.О. Архипова, О.М. Муравйова; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 109с.- Англ.
Abstract: Основною метою навчання студентів англійської мови в немовному вузі є досягнення ними практичного оволодіння цією мовою, що передбачає при заочному навчанні формування вміння самостійно читати літературу за фахом з метою здобуття інформації з іншомовних джерел. Переклад (усний та письмовий) упродовж всього курсу навчання застосовується: а) як засіб навчання; б) з метою контролю розуміння прочитаного; в) як можливий засіб передачі одержаної при читанні інформації. Вирішальним фактором для розвитку навичок читання англійською мовою аутентичної літератури з фаху є накопичення достатнього лексичного запасу та оволодіння граматичними формами та зворотами, необхідними для перекладу та розуміння тексту. Фонетичний, граматичний та лексичний матеріал відпрацьовується у вправах. Вправи даються у визначеній послідовності, яка забезпечує поступовий перехід від формування первинних навичок при застосуванні граматичних зразків та лексики до створення мовних навичок та вмінь.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1214
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
мет.контр. зоч. техн. (анг).pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.