Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1434
Title: Ідентифікація товарів. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та освітнього ступеня магістр зі спеціалізацій «Товарознавство і торгівельне підприємництво», «Експертиза товарів та послуг»
Authors: Дубініна, Антоніна Анатоліївна
Гасанова, Анна Едуардівна
Барна, Тетяна Іванівна
Keywords: ідентифікація товарів
товарознавча експертиза
нормативно-правова база
оцінка якості
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Ідентифікація товарів: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та освітнього ступеня магістр зі спеціалізацій «Товарознавство і торгівельне підприємництво», «Експертиза товарів та послуг» / уклад. : А. А. Дубініна, А. Е. Гасанова, Т. І. Барна; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі − Х. : ХДУХТ, 2016. – 69 с.
Abstract: Курс «Ідентифікація товарів» розглядає проблеми щодо сучасного стану ідентифікації в цілому та продовольчих товарів зокрема, подана сучасна класифікація ідентифікації, окреслено особливості ідентифікації в аспекті викриття та запобігання фальсифікації, сертифікації, експертизи та інших видів діяльності. Наведені засоби ідентифікації різних видів харчових продуктів, охарактеризовані перспективні методи ідентифікації.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1434
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства та експертизи товарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод. реком.до лаб работ.pdf837,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools