Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1576
Title: Збірник тестів для підготовки до атестаційного екзамену для студентів освітнього ступеня "магістр" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність"
Authors: Дубініна, Антоніна Анатоліївна
Летута, Тетяна Миколаївна
Ольховська, Вікторія Сергіївна
Селютіна, Галина Анатоліївна
Янчева, Марина Олександрівна
Keywords: освіта
збірник
тести
товарознавство
торговельне підприємництво
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Збірник тестів для підготовки до атестаційного екзамену: для студентів освітнього ступеня "магістр" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" (спеціалізація "Товарознавство та торговельне підприємництво") / уклад.: А.А. Дубініна, Т.М. Летута, Г.А. Селютіна, В.С Ольховська, М.О. Янчева ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 107 с.
Abstract: Атестаційний екзамен повинен визначати рівень засвоєння студентами матеріалів наведених вище дисциплін, вміння самостійно аналізувати складні явища та процеси, активно використовувати набуті знання у своїй професійній та суспільній діяльності. Атестаційний екзамен є продовженням навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки магістрів. Цілі державного атестаційного екзамену зумовлюють і його функції. Головною з них є контроль та оцінювання рівня знань, отриманих студентом протягом навчання. Реалізація цієї функції припускає перевірку методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень наведених вище дисциплін, а також вміння їх використовувати в аналізі явищ і практичній діяльності. Важливе значення має функція виявлення навичок вирішення практичних завдань, конкретного аналізу проблемних ситуацій.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1576
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства та експертизи товарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZBIRNIK_MAGISTRI_TKM.pdf815,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools