Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1599
Title: Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки до виконня практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спец. "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів"
Authors: Кравченко, Олена Іванівна
Неклеса, Ольга Павлівна
Степанькова, Галина В'ячеславівна
Шидакова-Каменюка, Олена Гайдарівна
Keywords: метрологія
сертифікація
стандартизація
управління якістю
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю: метод. вказ. до викон. практ. роб. для студ. напр. підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спец. "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів" / уклад.:О.П. Неклеса, Г.В. Степанькова, О.Г. Шидакова-Каменюка, О.І. Кравченко; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 87 с.
Abstract: Загальними задачами дисципліни "Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю" призначено: знайомство із структурою і функціями органів з стандартизації і сертифікації продукції, вивчення правил і порядку складання, оформлення і затвердження нормативної документації, порядку внесення змін у діючі нормативні документи; вивчення правил складання документів щодо сертифікації продукції.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1599
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри технології хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчових концентратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практ роботи Метрол 2016 30 июня.pdf1,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools